Geschiedenis & organigram


Geschiedenis

Onze club heeft een hele evolutie doorgemaakt alvorens tot de huidige structuur te komen. Kort samengevat komt het hier op neer:

De Gymgroep is ontstaan in Wijgmaal in november 1971 uit de meisjesturnkring-Wijgmaal-Herent. Na onenigheden met de turnkring Pro-Patria omwille van verschil in visie kwam er een splitsing. De stuwende krachten tot het oprichten van de Gymgroep waren de leden van de derde leeftijd, het echtpaar Roger en Yvonne Porters, Fons Lonthie en Michel Meulemans. De vereniging kreeg een definitievere vorm in april 1972 en kreeg toen de naam Gymgroep Herent-Wijgmaal omdat toen op twee locaties geturnd werd. Met de fusie van de gemeenten werd deze vereniging opgesplitst in twee en kregen wij Gymgroep Herent en Gymgroep Wijgmaal (dat voortaan onder Leuven viel) beiden als zelfstandige autonoom werkende verenigingen.

De grote toeloop van leden uit naburige dorpen gaf aanleiding tot uitbreiding. Zo ontstond er in 1975 Gymgroep Holsbeek en Gymgroep Sijoco-Aarschot.

In 1978 werd Michel Meulemans aangezocht door Mevr. Denise De Bruyne om in Heist op den Berg Ritmica te leiden. Ook deze vereniging werd een zustervereniging van de Gymgroep en werd later gerenoveerd tot Gymgroep Ritmica. Later werd Ritmica door de toenmalige secretaris en kassier (Bernadette Van Rompaey) en haar dochter (Katrien Geens) eenzijdig opgedoekt. Ze groepeerden de leden van Ritmica in dezelfde zaal en met het turnmateriaal van Ritmica onder de nieuwe naam turnkring Arcade.

In 1979 werd de Gymgroep nog uitgebreid met Gym Rotselaar en Gym Bleydenberg en Gymgroep Veltem en Winksele (dat later in 1996 onder impuls van de secretaris, Leo Massie, afsplitste en de naam kreeg van Gym en Dans Herent). Later kreeg het nog een gedaanteverandering en kwam er Wildgym (voor arcogym en turnen) en Villa Dansa (voor alle dansactiviteiten).

Van in het begin waren de bestuurders er van overtuigd dat een nauwe samenwerking de garantie was tot slagen omdat er meer middelen ter beschikking gesteld werden aan de leden. Vandaar dat er een structuur uitgebracht werd waar alle verenigingen deel van uit maakten en die nauw zouden samenwerken om het topturnen mogelijk te maken. Immers in geen enkele gemeente konden wij beschikken over voldoende trainingsuren en gespecialiseerde materiaal en zaal. Dat gaf aanleiding tot het oprichten van Gymgroep A.S. (Allen Samen). Van feitelijke vereniging schakelden we in 1992 over naar een VZW-structuur.

Alle turndisciplines kunnen beoefend worden binnen Gymgroep A.S.
Uiteraard was de structuur regelmatig aan wijzigingen toe. Zo staakte Gymgroep Ritmica in augustus 2003 haar activiteiten.

Momenteel ziet de structuur er als volgt uit:
Gymgroep A.S. vzw met ondernemingsnummer 449.392.189 is aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen. Zij is bij geen enkele sportraad aangesloten.

Onze getalenteerde gymnasten bekomen via Gymgroep A.S. vzw hun wedstrijdlicentie en treden op wedstrijden onder deze naam aan. Zij blijven evenwel lid van de Gymgroepvereniging waaruit zij geselecteerd werden.

Gymgroep A.S. VZW is de samenwerkingskoepel waaronder volgende autonoom werkende clubs actief zijn:

1. Gymgroep-Herent vzw
aangesloten bij de GymnastiekFederatie onder stamnummer 582
met oefenkernen in:
Herent De Kraal, Rijweg
Veltem Sporthal, Ivo Van Damme,
Sportinstituut Leuven

2. Gymgroep Wijgmaal vzw – ondernemingsnummer 0831.139.352
aangesloten bij de GymnastieFederatie Vlaanderen onder stamnummer 592 en bij de sportraad van Leuven onder nummer W 23
met oefenkernen:
Wijgmaal Nieuwe Ymeria, Pastoor Bellonstraat,
Bleydenberg in de school en
Kessel-lo Boudewijnstadion Diestsesteenweg,Sportcomplex
Leuven Sportinstituut

3. Gymgroep-Holsbeek vzw – ondernemingsnummer082.3008.871
aangesloten bij de GymnastiefFederatie Vlaanderen onder stamnummer 822 en aangesloten bij de sportraad van Holsbeek
met oefenkernen :
Holsbeek-dorp in de sportschuur
Kortrijk-Dutsel in het Gildehuis

4. Gymgroep Sijoco-Aarschot vzw – ondernemingsnummer 083.521.906
aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen onder stamnummer 822 en aangesloten bij de sportraad van Aarschot
met oefenkernen :
Bekaf Aarschot het sportcomplex in de lagere school Bekaf
Sjib-Betekom De turnzaal van de school St. Jozefinstituut

5. Turn en dans WERO (WEzemaal-ROtselaar)
aangesloten bij de GymnastiekFederatie Vlaanderen onder stamnummer 822 en lid van de sportraad van Rotselaar
met oefenkernen:
Rotselaar Centrum (jongensschool kapelstraat en de Meander),
Wezemaal (gemeentelijke jongensschool)

Clubstructuur

Clubstructuur Gymgroep A.S.

Organigrammen

Organigram Gymgroep Sijoco Aarschot

Sportief organigram Sijoco Aarschot

Organigram Gymgroep Holsbeek

Sportief organigram Holsbeek

Organigram Gymgroep Wijgmaal

Sportief organigram Wijgmaal

Organigram Gymgroep WERO

Sportief organigram WERO