Verzekering


Wat moet je doen bij een ongeval?

Twee mogelijkheden:

1. Je stuurt zo vlug mogelijk  een mailtje naar michel.meulemans@belgacom.net

Hierin vermeld je:

  • de naam en voornaam van de gymnast
  • het uur en het ongeval
  • de plaats van het ongeval
  • ook geef je de naam door van de getuigen en de trainer
  • een korte beschrijving van het ongeval

Indien het voorhanden is, geef je ook een medisch attest opgemaakt door de behandelende geneesheer online door. Is dat attest nog niet voorhanden dan mail je dat later naar Michel Meulemans of rechtstreeks naar de Gymnastiek Federatie.

De ouders van de gymnast en het clubsecretariaat ontvangen dan van de Gymnastiek Federatie een mail met de bevestiging van de aangifte. Vanaf dan wordt alles rechtstreeks geregeld met de federatie.

2. Je ontvangt van je trainer een aangifteformulier. Dit kan ook bekomen worden bij Michel Meulemans of je kan het downloaden  van de site www.gymfed.Be

Het eerste deel wordt door je trainer of begeleider ingevuld, het tweede deel door de dokter.  De volledig ingevulde (en ook gehandtekende) aangifte wordt door jou bezorgd aan:

Michel Meulemans, Sukkelpotweg 9 , 3220 Holsbeek Je kan het volledig ingevuld en ondertekend document ook mailen

Nadien wordt dat formulier doorgestuurd met een persoonlijk dossiernummer naar de Federatie. Ethias is de verzekeraar van de Gymnastiekfederatie. Meer informatie kan je steeds bekomen bij Michel Meulemans (zie adres hierboven of bel 016/44 59 16).

Documenten

Aangifte sportongeval

Medisch attest sportongeval

Procedure sportongeval