Topsportpiramide


Op weg naar de topsport

De GymFed heeft een opleidingsprogramma voor Artistieke Gymnastiek uitgewerkt dat bekend staat als de “topsportpiramide”. Met dit programma wil men zoveel mogelijk getalenteerde gymnasten laten instromen in een topsportopleiding door een groot aantal basisclubs te betrekken bij het begin van de opleiding. Naarmate de gymnast ouder wordt, wordt de opleiding intenser en meer gecentraliseerd. Het doel is uiteindelijk voldoende instroom in de bovenste laag, de seniorenopleiding in het topsportcentrum, te hebben om succesvol aan EK, WK en Olympische Spelen te kunnen deelnemen.

Gymgroep A.S. vzw werkt mee aan deze topsportopleiding als erkende basisscholclub en wedstrijdclub.

Onderstaande figuur en verduidelijking is gebaseerd op de nota “Topsportstructuur: Artistieke Gymnastiek”.

Topsportcentrum en topsportschool te Gent

Vanaf de tweede graad van het middelbare onderwijs wordt de topsportopleiding gecentraliseerd in Gent, in samenwerking met de topsportschool “Koninklijk Atheneum Gent”. Eenmaal gymnasten de middelbare school verlaten, hebben ze er volgende mogelijkheden.

  • Opsplitsen van studiejaren aan de hogeschool of de universiteit in Gent. Hierbij wordt begeleiding voorzien door “Carrièrebegeleiding Topsport en Studie” vanuit de Vlaamse overheid.
  • Studenten die hun studiejaren opsplitsen kunnen in aanmerking komen voor een topsportstudentencontract bij BLOSO (indien ze voldoen aan de voorwaarden hiervoor).
  • Fulltime contractatleet bij BLOSO (indien ze voldoen aan de voorwaarden hiervoor).
  • Fulltime contractatleet bij Defensie (indien ze voldoen aan de voorwaarden hiervoor).

Regiocentrum

Drie regionale centra, geografisch verspreid over het Vlaamse landschap. Gymnasten kunnen vanaf het vierde leerjaar terecht in een regiocentrum en kunnen hier (optioneel) blijven tot en met de eerste graad middelbaar. Daarna kunnen ze doorstromen naar Gent.

Regioclub

Regioclubs bieden een gestructureerde topsportopleiding voor leerlingen van het vierde tot en met het zesde leerjaar. Eenmaal de leerlingen de leeftijd hebben bereikt voor de eerste graad middelbaar kunnen ze doorstromen naar een regiocentrum (indien ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden). Binnen een regioclub trainen leerlingen 18 tot 24 uur met 2 tot 3 ochtendtrainigen. De leerlingen uit een regioclub krijgen dezelfde opleiding (niveau) als de leerlingen uit het regiocentrum.

De regioclub is een project tussen de GymnastiekFederatie Vlaanderen en een lokale club. De regioclub trainer is voor 1/3 aangesteld door de GymnastiekFederatie Vlaanderen en krijgt hiervoor een sub-regionale topsportverantwoordelijkheid.

Basisschoolclub

Het project “basisschoolclub” is een nieuw project in de opleidingspiramide vanaf augustus 2010. De opleiding in een basisschoolclub is te vergelijken met de werking binnen een regioclub. Jongeren (vierde tot en met zesde leerjaar) trainen er ook in een gestructureerde opleiding met ochtendtrainingen en in samenwerking met een lokale basisschool en dit onder leiding van een semiprofessionele trainer. Voor de eerste graad stromen de jongeren door naar een regiocentrum (indien ze voldoen aan de toelatingsvoorwaarden). Het grote verschil tussen een basisschoolclub en de regioclub is dat een basisschoolclub een lokaal club-project is waarbij de trainer geen sub-regionale topsportverantwoordelijkheid heeft. De GymnastiekFederatie Vlaanderen investeert wel mee in de opleiding en opvolging van de trainers en gymnasten.

Basisclub

Club die, ondersteund door de Regiocentra en de GymFed, voorzien in een kwaliteitsvolle basisopleiding en meewerken aan de opleiding van talentvolle gymnasten binnen de GymFedpiramide.

Wedstrijdclub

Alle clubs die gymnasten laten deelnemen aan het officiële GymFed wedstrijdcircuit worden aanzien als wedstrijdclub.

Informatie topsport

Informatiebrochure topsport