Mutualiteitsdocumenten


Terugbetaling van Ziekenfonds

De mutualiteiten ondersteunen jongeren en volwassenen die sport doen.  Iedereen kan van zijn/haar mutualiteit een deel van de betaalde lidgelden terugkrijgen.  Je dient de papieren voor deze terugtrekking zelf aan te vragen bij je mutualiteit.  Hiervoor dien je na inschrijving en betaling van het lidgeld, de nodige documenten aan de club te bezorgen waarna de Gymgroep zal instaan voor de verdere administratie.

Let op: de terugbetaling gebeurt per kalenderjaar.  Wie terugbetaling wenst voor 2019 gelieve de papieren in te dienen tegen eind januari (of dien ze in bij het begin van volgend sportjaar in september).

Documenten

Christelijke Mutualiteiten

Liberale Mutualiteiten

OZ

Partena