Panathonverklaring & Coole Gymmanieren


Wat is de Panathlonverklaring?

Uitleg Panathlonverklaring

Wat zijn Coole Gymmanieren?

De GymnastiekFederatie ondertekende in 2005 de ‘Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport’. In het charter wil men “het perfecte evenwicht zoeken 
tussen kinderen alle kansen geven om aan sport te doen en kinderen ook het recht geven om in alle omstandigheden kind te blijven(*).”
(*)(Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport – 3 oktober 2005) 

Het project richt zich in eerste instantie naar de trainers van de Gymfed-clubs van recreatie tot topsport; Er wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt ook de gymnasten een paar tips te geven.

De GymFed is uiterst begaan met het welzijn van de kinderen in de gymclubs. Het tekenen van de Panathlon-verklaring was een stap in de goede richting, maar daar wou de GymFed het niet bij laten. In 2008 lanceerde de federatie de campagne ‘Coole gymmanieren’ met als doel de aandacht te vestigen op de ethische waarden in de sport, maar dit keer vertaald in een sport specifieke en meer concrete vorm.

Per maan werd een thema uitgewerkt rond de begeleiding van jonge sporters. Komen o.a. aan bod: omgaan met wedstrijdstress, positief zelfbeeld, gebruik van sarcasme en ironie, belang van rust en recupertatie…

Vanaf het sportjaar 2011-2012 is ook onze club, Gymgroep A.S. vzw, mee ingestapt in de campagne als Coole Gymclub.
Via onder andere de affichecampagne (affiches terug te vinden in de turnzaal van Bekaf) dewelke centraal staat. Doorheen het jaar willen we een aantal potentiële problemen tussen trainers en gymnasten ‘bespreekbaar maken’ via deze maandelijkse aandachtpunten.

Om dit alles in de club te coördineren is er een Coole Gymgroep-medewerker  nl Michel Meulemans aangesteld. Deze zal instaan voor de communicatie naar de trainers, ouders en leden. Ook vragen rond dit project kunnen steeds aan hem gesteld worden.