Lidgelden


Lidgeld recreatieve groepen

Men is steeds verzekerd en ingeschreven voor één sportjaar. Lidgeld is niet terugbetaalbaar. In uitzonderlijke gevallen zoals bij verhuis, langdurige ziekte of overmacht wordt op aanvraag een deel van het lidgeld wel terugbetaald. Deze aanvraag tot tussenkomst wordt aan het bestuur voorgelegd die hierover een beslissing formuleert.

Voor de lidgelden per afdeling en sport verwijzen we naar de folders.

Differentiatie lidgeld

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs. Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15. Kinderen van ouders met betaalmoeilijkheden omwille van jobverlies of andere betaalmoeilijkheden, betalen 50%´van het lidgeld of betalen in schijven na staving van hun aanvraag.

Voor huisgezinnen van Aarschot met beperkt inkomen is er een differentiatie van lidgeld. Alle info hierover kan men bekomen op de sportdienst Aarschot. (Tussenkomst Aarschot)

Ook Leuven steunt inwoners van Leuven door het ter beschikking stellen van een sportcheque. Alle info hierover kan men bekomen aan het tofsportloket Naamsestraat Leuven (in het oude stadhuis).

Wanneer ingeschreven wordt voor meerdere activiteiten dient men steeds te tellen beginnend met de duurste activiteit. Voor een tweede en derde bijkomende activiteit of uur (ook voor dezelfde) betaal je 55 euro.

De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld bedraagt.

Er wordt ook een tegemoetkoming voorzien voor mensen met betaalmoeilijkheden. Na voorlegging bewijzen of tussenkomst van het OCMW wordt een vermindering toegekend. 

Lidgeld competitieve groepen

Alleen gymnasten geselecteerd door de trainingstechnische commissie kunnen bij de competitiegroepen aansluiten.

Zij betalen lidgeld  waarvan het bedrag bepaald wordt volgens de categorie waarin geturnd wordt en volgens de nodige trainingsuren eigen aan deze categorie. Vandaar is het lidgeld  verschillend voor instappers, A-, B- of C-gymnasten. Dit wordt hen via de verantwoordelijke persoonlijk meegedeeld. Het lidgeld wordt in twee beurten betaald.

Het juiste bedrag van de tweede schijf wordt aan de gymnasten meegedeeld (is verschillend van de A,B en C gymnasten) via een briefje voor de ouders meegegeven op de trainingen in de maand september.

Nieuw vanaf het jaar 2016 is dat het begrip vakantietrainingen verdwenen. Er wordt wel getraind vanaf 1 augustus volgens een aangepast schema. Het lidgeld wordt in twee schijven betaald. De eerste schijf moet betaald zijn tegen 15  juni en bedraagt € 260. De gymnasten die hun eerste schijf tijdig betaalden zijn dan reeds ingeschreven als de wedstrijdgymnasten. Zij kunnen onbeperkt deelnemen aan de verschillende trainingen, ook de trainingen tijdens de verlofdagen en het turnkamp georganiseerd in de maand augustus. De tweede schijf lidgeld dient betaald te worden voor half oktober. Afhankelijk van de categorie waarin geturnd wordt, verschilt dit bedrag enigszins. Meer info hierover volgt bij de start van het nieuwe seizoen in september.