Geestig gezond sporten


Wij onderschreven het charter voor al onze clubs (Holsbeek, Herent-Veltem, Wijgmaal, Rotselaar – Wezemaal, Aarschot -Betekom)

Het charter geestig gezond sporten gaat uit van de eigen kracht en talenten van het kind. Binnen onze sportclubs heeft elke sporter het recht op een gelijkaardige behandeling ongeacht zijn achtergrond of psychische kwetsbaarheid.

Het charter steunt op 5 pijlers:

1.Ieder zijn eigen tempo. Sporters laten uitblinken in datgene waar ze sterk zijn  en gelijktijdig voldoende uitdaging bieden

2.Een veilige plek. Kinderen en jongeren hebben recht op een kwaliteitsvolle begeleiding . Door hun afhankelijkheid aan volwassenen zijn ze heel kwetsbaar en is de rol van de sportbegeleider uiterst belangrijk . Kwetsbare sporters hebben nood aan een veilige omgeving waar ruimte is om te zijn wie ze zijn zonder veroordeeld te worden.

3.Warm welkom.  Een eerste kennismaking is vaak bepalend of iemand zich goed zal voelen bij de club  .Angst voor het onbekende is een bepalende factor maar een mogelijkheid tot een gesprek voor de aanvang kan veel rust brengen;

4. Vertrouwenspersoon De aanwezigheid van een vertrouwenspersoon binnen de club betekent een bron van rust, zo wel voor de club als de sporter. Het besef dat er iemand aanwezig is, waarbij je terecht kan, zonder dat de anderen op de hoogte zijn van jouw kwetsbaarheden, is vaak voldoende om de stap te zetten die voorheen onmogelijk leken.

5. Trainers gecoacht. Clubmedewerkers en trainers zijn geen hulpverleners. Het is  belangrijk dat zij ondersteund worden en opleiding kunnen genieten in het omgaan met kwetsbare sporters. Een open houding, aanspreekbaar en bereikbaar zijn, is een voorwaarde tot positieve deelname.

Geestig gezond sporten Gymgroep Wijgmaal vzw

Geestig gezond sporten Gymgroep Holsbeek A.S. vzw