Trainingtechnische commissies


Algemene samenstelling

1.Een coördinator aangesteld door het bestuur: heeft geen stemrecht

2. De trainers actief in de vereniging: hebben stemrecht

Taakomschrijving De coördinator leidt de vergadering

De leden duiden onder de leden een secretaris aan. Zij formuleren de sporttechnische programma’s en formuleren voorstellen voor hun specifieke doelgroep

Zij organiseren activiteiten voor hun specifieke discipline

Zij spelen in op de bijscholingsprogramma’s van de federatie,de opleidingen van de VTS Zij formuleren de te volgen leerlijnen.

Zij evalueren en sturen de activiteiten (recreatief) Shows Gymbrevetten – Gymtics,Gymstars, enz.… Danshappenings Opkomst leden Ledenaangroei afdelingen /wedstrijden(competities) Provinciale voorronden Vlaams kampioenschap Belgische kampioenschap Internationale ontmoetingen bij.

Zij geven een voorstel tot opmaak van de activiteitenkalenders op voor elke discipline

Zij zijn verantwoordelijk voor aanbod en kwaliteit.

Coördinator/secretaris

Michel Meulemans, Sukkelpotweg 9, 3220 Holsbeek, 016/44 59 16 

michel.meulemans@belgacom.net

De coördinator van de Gymgroep A.S. vzw is Michel Meulemans (licentiaat L.O.- Adviseur in de Lichamelijke Opvoeding) in samenwerking met Nicky Rappoort, Winke Hahn, Katrien Pollers en Leen Theys. Allen erkende Jeugdsport coördinators. Michel is aangeduid als de Hoofd Jeugdsportcoördinator. Hij leidt alle organisatorische turntechnische regelingen, onderhoudt contacten met de ouders en gemeentelijke instanties. Hij leidt alles in goede banen en brengt hierover verslag uit op de bestuursvergadering en in de turntechnische commissie. Hij is de tussenpersoon tussen de turntechnische commissies en het bestuur.

De commissies komen minstens 2 maal per jaar samen om hun werking te evalueren en om nieuwe initiatieven te promoten. Zij ontvangen hiervoor een oproepbrief van de coördinator. De verslagen worden door de coördinator gebundeld en voorgelegd aan het bestuur. Elk lid van de commissie ontvangt per mail het verslag. Via de nieuwsbrief worden de leden geïnformeerd.

Leden

1.Commissie recreatieve Gymnastiek

Elke Debremaeker ,Struiversstraat , 19. 3010 Kessel-lo

elkedebremaeker@hotmail.com

Anneke Debremaeker ,Heideveldweg, 32, 3020 Herent 0499/41 78 25

Annekedebremaeker@hotmail.com

Kristien Meulemans, Rigessel, 44 , 31111 Wezemaal 016/41 34 93

kristien.meulemans@pandora.be

Nicky Rappoort Hogeweg 32 68. 3118- Werchter 0491/22 56 85

Nickyrappoort@hotmail.com

Winke Hahn Franseliniestraat ,26 3201 Langdorp 0496/77 91 49

winke86@hotmail.com

Tine rayé Appelweg 146 32213221 Nieuwrode 0477/35 23 56

 Tineraye@hotmail.com

2. Commissie Competitiegym AGD

Michel Meulemans,Sukkelpotweg ,9 3220 Holsbeek 016/44 59 16 

michel.meulemans@belgacom.net

Roman Tolkatchev, Pastoor Pitetlaan 40, 3130 Betekom 0497/22 55 80

Roman.tolkatchev@gmail.com

Liesbeth Meulemans, Pastoor Pitetlaan 40, 3130 Betekom 0494/80 12 08

liesbeth.meulemans@telenet.be

Ludwine Janssens, Sukkelpotweg, 9 3220 Holsbeek 016/44 59 16

ludwine.janssens@belgacom.net

Nicky Rappoort,,Hogeweg, 68, 3118-Werchter 0491/22 56 85 

nickyrappoort@hotmail.com

Kristien Meulemans, Rigessel 44 3111 Wezemaal

kristien.meulemans@pandora.be 

Winke Hahn Franseliniestraat ,26 3201 Langdorp 0496/77 91 49

winke86@hotmail.com

Catherine Van Wouwe Horststraat 11 3220 Holsbeek 0477/36 30 43

cvw19710502@gmail.com

Ymke stroombergen ,Rigessel,44.3111- Wezemaal 0470/09 73 07

ymke.stroombergen@telenet.be

Katrien Pollers Keizerstraat 3020 -Herent 016/20 11 22 of 0473/84 00 02

3.Commissie Competitiegym AGH

Michel Meulemans,Sukkelpotweg ,9 3220 Holsbeek 016/44 59 16

Michel.Meulemans@belgacom.net

Stijn Abeloos,Bekaflaan ,58 , 3200 Aarschot 0496/39 42 79

Abeloos2@hotmail.com

4.Commissie Badminton

Daniel D’Hoker,Bergeveld,7, 3220 Holsbeek 016/44 61 42 

daniel.dhoker@telenet.be 

Karel Beuckelaers, Acacialaan 30 3020 Herent 0475/31 58 43 of 016/29 75 65

Michel Meulemans ,Sukkelpotweg,9 3220- Holsbeek ,0496/18 52 53 

michel.meulemans@belgacom.net

6.Commissie Zelfverdediging 

Marc Coppens, Dutselstraat, 50 3220 Holsbeek 0473/26 90 50

voor werking en doelen : http://www.tenzandojo.org/

7. Freerunning en parkours

Britte brabants 0478/39 67 07 

brittebrabants@hotmail.com