Kalender en communicatie


Activiteitenkalender Gymfed 2023-2024

Wedstrijden en belangrijke data competitieafdeling

Belangrijke data recreatoernooien

Nieuwsbrieven

Wil je graag de informatie van de nieuwsbrieven nakijken. Klik hier.

Whatsapp als snel communicatiemiddel

Bij de wedstrijdgroepen wordt er Whatsapp gebruikt om kleine wijzigingen of herinneringen te kunnen melden. Elke groep heeft zijn eigen Whatsapp waar enkel nuttige informatie verschijnt voor die ene groep. Ouders die dit niet hebben, kunnen dit het best melden. Dan wordt hier rekening mee gehouden!