Kalender en communicatie


Activiteitenkalender Gymfed 2022-2023

Wedstrijden en belangrijke data competitieafdeling

Belangrijke data recreatoernooien

Nieuwsbrieven

Wil je graag de informatie van de nieuwsbrieven nakijken. Klik hier.

Whatsapp als snel communicatiemiddel

Bij de wedstrijdgroepen wordt er Whatsapp gebruikt om kleine wijzigingen of herinneringen te kunnen melden. Elke groep heeft zijn eigen Whatsapp waar enkel nuttige informatie verschijnt voor die ene groep. Ouders die dit niet hebben, kunnen dit het best melden. Dan wordt hier rekening mee gehouden!

Gimme onze nieuwe infoapp voor wedstrijdgymnasten

Met de bedoeling onze leden nodig beter te informeren besloten wij om een interactieve kalender te maken waar eenvoudig  regelmatig info kan bijgevoegd worden . Dat bracht ons tot de  app ” Gimme ” die iedereen op zijn PC kan plaatsen .

De beheerder kan je dan op het kanaal Gymgroep as aanvaarden . Dus maak een account aan zoek dan kanaal Gymgroep as .Dien dan  een verzoek in De beheerder kan je dan accepteren waarna je alle info van de groep kan bekijken.

De whatapp zal verder gebruikt worden om mekaar  praktische en vlugge informatie te bezorgen betreffende trainingen per groep, afspraken die rechtstreeks betrekking hebben tot de groep waarin de gymnast traint ,enz…

Ook de Facebook pagina’s zullen verder gebruikt worden om  foto’s , resultaten , evenementen en toffe groepsactiviteiten aan te kondigen en om verslag te doen naar onze vrienden en kennissen toe.