Lidgelden

Tussenkomst lidgeld sportclub aarschot ( differentiatie lidgelden ) 

 Lidgeld wedstrijdploeg 2106-2017

Lidgeld recreatieve groepen

Men is steeds verzekerd en ingeschreven voor één sportjaar .Lidgeld is niet terug betaalbaar.. In uitzonderlijke gevallen zoals bij verhuis ,langdurige ziekte of overmacht  wordt op aanvraag een deel van het lidgeld wel terugbetaald. Deze aanvraag tot tussenkomst wordt aan het bestuur voorgelegd die  hierover een beslissing formuleert.

Tussenkomst lidgeld sportclub Aarschot ( differentiatie lidgelden )

Turnen 1u € 105
Turnen   of airtrack 1u30 € 130
Turnen of airtrack of freerunning 2u € 160
Airtrack/1 uur € 105
Jazzdans/hedendaagse dans €  115
Kleuterdans € 100
Turnen voor volwassenen  woensdag 2 u € 160
Badminton €  100
Sport en Spel €  110
Aankomend keurturnen 1ste jaar €  170

Lidgeld differentiatie

Voor het eerste en het tweede lid van het gezin is het steeds de normale prijs .Vanaf het derde gezinslid is er een korting van €15. Kinderen van ouders met betaalmoeilijkheden omwille van jobverlies of andere betaalmoeilijkheden betalen 50%´van het lidgeld na staving van hun aanvraag

Voor huisgezinnen van Aarschot met beperkt inkomen is er een differentie van lidgeld. Alle info hierover kan men bekomen op de sportdienst Aarschot .

Ook Leuven steunt inwoners van Leuven door het ter beschikking stellen van een sportcheque .Alle info hierover kan men bekomen aan het tofsportloket Naamsestraat Leuven ( in het oude stadhuis )

Wanneer ingeschreven wordt voor meerdere activiteiten dient men steeds te tellen beginnend met de duurste activiteit. Voor een 2e en 3e bijkomende activiteit of uur (ook voor dezelfde) betaal je 55 euro.

De verantwoordelijke of de lesgever van de groep zal je inlichten hoeveel het lidgeld bedraagt.

Er wordt ook een tegemoetkoming voorzien voor mensen met betaalmoeilijkheden .Na voorlegging bewijzen of tussenkomst van het OCMW wordt een vermindering toegekend. 

Lidgeld Competitieve groepen  AGD en AGH

Alleen gymnasten geselecteerd door de trainingstechnische commissie kunnen bij de competitiegroepen aansluiten.

Zij betalen lidgeld  waarvan het bedrag bepaald wordt volgens de categorie waarin geturnd wordt en volgens de nodige trainingsuren eigen aan deze categorie. Vandaar is het lidgeld   verschillend voor instappers, A B of C gymnasten Dit wordt hen  via de verantwoordelijke persoonlijk meegedeeld. Het lidgeld wordt in twee beurten betaald.

Het juiste bedrag van de tweede schijf wordt aan de gymnasten meegedeeld ( is verschillend van de A,B en C gymnasten ) via een briefje voor de ouders meegegeven op de trainingen in de maand september

Het eerste deel dient betaald te zijn voor eind juni zijnde 250 €  Het tweede deel dient betaald te worden half september- begin Oktober Afhankelijk van de categorie waarin geturnd wordt verschilt dit bedrag  enigszins   Denk er aan  op 1 november moeten de verzekering betaald zijn aan de federatie en  alle licenties aangevraagd zijn.

Nieuw vanaf  dit jaar( 2016 )is dat het begrip vakantietrainingen verdwenen. Er wordt wel getraind vanaf 1 augustus Volgens een aangepast schema .Het lidgeld wordt in twee schijven betaald. De eerste schijf moet betaald zijn tegen 15  juni en bedraagt 250 € De gymnasten die hun eerste schijf tijdig betaalden zijn dan reeds ingeschreven als de  wedstrijdgymnasten . Zij kunnen onbeperkt deelnemen aan de verschillende trainingen  ook de trainingen tijdens de verlofdagen en het  turnkamp georganiseerd in de maand augustus. De tweede schijf lidgeld dient betaald te worden  voor half oktober .Meer info hierover volgt bij de start van het nieuwe seizoen in september.